15033VN 273 Tay Son Ha Noi

15033VN 273 Tay Son Ha Noi

15033VN 273 Tay Son Ha Noi

15033VN 273 Tay Son Ha Noi

15033VN 273 Tay Son Ha Noi
15033VN 273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
SHARE:
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi
273 Tay Son Ha Noi

This Multi – Complex Building Project are designed 35 storey, the tower 30- storey condominiums lay-out with the Strengthen and modern style .

The podium includes 5 storey commercial, office and kid garden . Besides, this project have more 05 basement and 02 technical floor

Related projects
lodeHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi