17021VN Kien A Citi Newyork

17021VN Kien A Citi Newyork

17021VN Kien A Citi Newyork

17021VN Kien A Citi Newyork

17021VN Kien A Citi Newyork
17021VN Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
SHARE:
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork
Kien A Citi Newyork

Project size:                             69,200 square meters

Architect:                                  SWA Vietnam Co., Ltd.

Civil & Structural Engineer:       ACONS Co., Ltd.

M & E Engineer:                        Future Engineering & Consultancy.

 

 

Compact apartments for young generation and young family from Kien A investor, but still offer diverse facilities. The project includes 505 apartments, 223 officetel allocated in 4 towers of from 15 to 25 stories, one combined basement.

Related projects
lodeHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi